How can  I solve    ''   Remove  Roll  From  Sheet Path    ''  ?
''   Remove  Roll  From  Sheet Path    '' (Tabaka kağıt yolundan RULOyu  kaldır) problemini nasıl çözebilirim?

If you have this problem ,you cannot  load any roll to printer,
Eğer bu probleminiz varsa yazıcıya rulo yükleyemezsiniz.

1. Press to menu button   2. after press  down and cancel buttons together 3.Service menu will be opening  4. select service calibrations  5. calibrate sheet sensor 6. Please remove paper sheet sensor and press OK 7.checking sensor......Please put paper in  the  sheet sensor  and press OK 8.diagnostic result OK.

1.Ana menu tuşuna bas.  2.sonra üst ve kırmızı cancael tuşuna birlikte basın 3. servis menüsü açılıyor olacak  5. tabaka sensörünü kaibre et
6.lütfen kağıdı tabaka sensörü oluğundan kaldır   7.sensör kontrol ediliyor .....lütfen kağıdı tabaka sensörünün içine sokun ve OK 2e basın 8 .Diyagnostik sonuç OK.tamam.
 Burada  gördüğünüz tabaka sensörü yerinden çıkarılmış olup,size açıklamak için  sensör işlemi sökükkken  dışarıda yapılmıştır ve siz bu sensörü sölmeden sadece kağıt girişine
beyaz bir kağıt parçasını sokup çıkarıp sensörü kalibre ediniz.
Left side has Sheet Sensor. Sol tarafta  tabaka sensörü oluğu var. Sheet sensor
Remove  Roll  From  Sheet Path     Go to this link. Bu linkteki  açıklamaların resimlerine bakınız.
How can remove the sheet sensor? Sheet (tabaka )sensörü nasıl sökülür?